Renovering

Inom detta område är vi på Ecris med säkerhet en av de ledande aktörerna på marknaden.

 

Vi utvecklar lösningar som svarar upp mot våra kunders behov. Det kan också handla om att ta fram tekniska specifikationer eller att sköta inköp och lagerhållning.

 

Tack vare nätverket av leverantörer kan vi även fylla på med extra renoveringsobjekt om det behovet finns. Det tekniska utvecklingsarbetet tar vi antingen hand om själva eller i samarbete med de experter som vi ingått partnerskap med. Tack vare fokus på en kostnadseffektiv verksamhet kan vi driva affären på ett sätt som ger god produktkostnadsutveckling över tid, vilket givetvis i slutändan gagnar våra kunder.

 

 

Copyright ECRIS AB © 2014. All Rights Reserved.