Lagring

Ecris har en hög kapacitet när det gäller lagerhållning baserad på kundernas behov.

 

Det finns väl tilltagna utrymmen både inom- och utomhus. Vi hanterar alla delar av processen som inläggning, plockning, packning, inventering etc. Några exempel på delar som lagras är:

 

Gröna delar – större och mindre gjutna delar, större och mindre aluminiumdelar.

 

Köpta delar – alla typer av komponenter med tillräcklig volym för att säkerställa lönsamhet, grenrör, bensintankar, gummikomponenter, vattenpumpar.

 

Renoveringsobjekt – motorer och växellådor, bromsok, styrväxlar, elkomponenter

 

 

Copyright ECRIS AB © 2014. All Rights Reserved.