Inköp

Ecris har genom åren etablerat en mycket effektiv leverantörsstruktur för låg- och mellanvolymartiklar.

 

Idag har vi ett väl definierat och stabilt nätverk med mer än 1 000 leverantörer, av vilka en betydande del finns i lågkostnadsländer. Med denna bas och en hög kompetens har vi därför möjligheten att sköta inköpen för våra kunder.

 

Vi har dessutom kunnandet att ta hand om produkter som kunderna normalt sett har problem att hantera ur ett resurs- eller leverantörsperspektiv.

 

Tack vare vårt nätverk har vi också kunnat säkerställa en god kostnadsutveckling för våra kunder. Utöver detta har Ecris etablerat ett bra nätverk leverantörer av renoveringsobjekt, vilket innebär att vi kan köpa dessa till våra kunder på ett väldigt kostnadseffektivt sätt.

 

 

Copyright ECRIS AB © 2014. All Rights Reserved.