Inriktning och erbjudanden

Inriktning och erbjudanden Ecris huvudfokus är mot fordonsbranschen. Inom företaget finns en tradition att arbeta med flexibla och kostnadseffektiva lösningar som ökar kundernas affärsvärden.

 

Vi bygger affären på att skapa förståelse för kundens behov och att vara unika inom vårt segment. Bakom den utfästelsen står en flexibel och kunddriven organisation som kan agera snabbt och effektivt.

 

Affären bygger på kundlojalitet och långsiktiga relationer, där olika erbjudanden kan kombineras och kundanpassas. Vår strävan är att ständigt utveckla och förädla såväl befintliga som nya affärslösningar.

Copyright ECRIS AB © 2014. All Rights Reserved.